جديد
51 نقطة
0
Comment faire pour décomposer une chaîne de caractères en JavaScript ?


0
Tu peux utiliser la fonction split :

var chaine = 'Ma chaine';
var tab = chaine.split(' '); // L'espace est le séparateur
alert(tab[0]); // Affiche 'Ma'
alert(tab[1]) // Affiche 'chaine'

إجابتك

للإجابة، يجب تسجيل الدخول أو فتح حساب.